طالبان عدالت، صلح و امنیت در افغانستان

زنده باد صلحزنده باد افغانستاننابود باد جنگ و خشونت

مردم افغانستان صلح می خواهند نه جنگ 

طالبان عدالت، صلح و امنیت در افغانستان

انتخابات - صلح طلبان افغانستان
سفارش تبلیغ
صبا
چون پاسخها فراوان و پریشان شود، پاسخ درست پنهان ماند . [امام علی علیه السلام]
صلح طلبان افغانستان

کاندید اصلح فایل pdfکاندید پارلمان


کاندید اصلح


گفتگوی شمس الحق با سیف الحق در باره رای‌گیری پارلمان افغانستان


شمشه‌لق: سلام سیف اللق جان! راستی شما به کی رای میتی؟


سیفول: شمس الحق جان! مه به کسی رای میتوم که مسلمان باشه، دلسوز به مردم باشه - بین مردم اوغانستان فرق نگذاره - کل مردمه به یک چشم بیبینه! اهل فهم و حکمت باشه – کار قانونی بکنه– سابقه خوب داشته باشه و نام بدی نکده باشه – شجاعت و مردانگی داشته باشه، صلح و امنیت بیاره -گپ زدن بلد باشه و در یک کلام: کان دید اسلح باشه


شمشه‌لق: خو میگفتی هیچ رای نمیتوم! ای رقم آدما هیچ پیدا نمیشه ،   که هم موسولبان باشه و بین مردم اوغانستان فرق نمانه! سابقه خوب داشته و نام بدی نکده باشه،   تو یک نفرشه  بره مه نشان بتی؟ شجاعت و مردانگی که کل شان داره،  30 سال اس که می‌بینیم.


سیفول: کل نمایندا موسولمان استه اما ...!!!!!!!!


شمشه‌لق: فامیدوم حتما به ملا عمر رای میتی! او کل مردمه به یک چشم میبینه و یک چشم هم بیشتر نداره.


سیفول: نه! او خوده کاندید نکده، او اصلا به ای چیزا قانع نیس او امیر المومنین  امارت ایس! لامی میباشه او بی‌خبر!


شمشه‌لق: خی حتما به حکمت‌یار رای میتی که مسولمان و اهل حکمت و چیزای دیگه استه.


سیفول: حکمتیار نامش حکمتیار است، او به پارلمان برود کی چی؟ ده اونجه جنگ مسلحانه نیست اگه جنگ هم باشه با سلاح منطق و استدلال است نه با تفنگ و راکت و انتحار! و ترک عادت هم آدمه مریض میسازه!


شمشه‌لق: حتما به استاد محقق و یا استاد اکبری رای میتی؟


سیفول: نه ! مه گفتوم گپ زدن بلد باشه، منظورم گپ زدن سر منبر نبود، علوم سیاسی خوانده باشه و تحلیل گر مسایل کشور باشه و مستدل و منطقی گپ بزنه! استادا بره جنگ دادن مردمای نافام خوب بود!


شمشه‌لق: حتما به داکتر سجادی یا به عبد رب رسول سیاف رای میتی؟


سیفول: سیاف خوب گپ میزنه اما گپای خوب نمی‌زنه! و کل مردمه به یک چشم نمی‌بینه! سابقه خوب هم که به خودت مالوم اس نداره! داکتر سجادی مثل دیگرا دلسوز به خودش اس نه به مردم البته ای خوبی ره داره که بین اوغان و هزاره هیچ فرق نمگذاره، ده جنگ بهسود ابروی خوده خم نکد، در پروسه حذف وزیران هزاره توسط مجلس هیچ چیز نگفت!


شمشه‌لق: کاندید اصلح یا کان دید اسلح که گفتی چه معنا داره؟


سیفول: پارلمان خودش کان اس؛ کان دالر و پیسه که مه و تو ندیدیم! اسلح هم که سلاح زیاد داشته باشه،،یک وخت اگه چانس آوردند جنگ شروع شد بتانن مردمای بیچاره ره  بکشند و بزنند (الضرب =زدن و القتل=کشتن) !


شمشه‌لق: پس مه نفامیدوم به کی رای میتی؟ فقط یادم مانده که ملالی جویای خدازده توهین کده بود به پارلمان که (طبیله حیوانات!) استه


سیفول: مه به کسی رای میتوم که قهرمان باشه و نام اوغانستانه ده کل دنیا بلند کده باشه، از قوم خودم باشه و از مردمای دیگه ره کشته و زده باشه  ، به دردیم بخوره کارم گیر کد کمکم کنه، به سواد موادش بیخی کار نداروم،   اسلح اسلح باشه، به توهین ملالی جویا گوش نکو، در جنگل غیر از شیر، گرگ روباه و آهو و حیوانات دیگه وجود نداره و اوغانستان 250 سال استبداد و تمامیت خواهی بوده و 30 سال جنگ !! آدم که ای کارا ره نمیکنه مالوم اس که حیوانات جنگ داره و زور داریش کم‌زوریشه میخوره گرگ‌ها و شغال‌ها آهو و مرغ‌ و پرندگانه می‌خوره!  


  • کلمات کلیدی : پارلمان، انتخابات
 • انجمن صلح طلبان افغانستان ::: شنبه 89/6/27::: ساعت 6:7 عصر

   

   

  کاندید اصلح فایل pdfکاندید پارلمان

  کاندید اصلح

  گفتگوی شمس الحق با سیف الحق در باره رای‌گیری پارلمان افغانستان

  شمشه‌لق: سلام سیف اللق جان! راستی شما به کی رای میتی؟

  سیفول: شمس الحق جان! مه به کسی رای میتوم که مسلمان باشه، دلسوز به مردم باشه - بین مردم اوغانستان فرق نگذاره - کل مردمه به یک چشم بیبینه! اهل فهم و حکمت باشه – کار قانونی بکنه– سابقه خوب داشته باشه و نام بدی نکده باشه – شجاعت و مردانگی داشته باشه، صلح و امنیت بیاره -گپ زدن بلد باشه و در یک کلام: کان دید اسلح باشه

  شمشه‌لق: خو میگفتی هیچ رای نمیتوم! ای رقم آدما هیچ پیدا نمیشه ،   که هم موسولبان باشه و بین مردم اوغانستان فرق نمانه! سابقه خوب داشته و نام بدی نکده باشه،   تو یک نفرشه  بره مه نشان بتی؟ شجاعت و مردانگی که کل شان داره،  30 سال اس که می‌بینیم.

  سیفول: کل نمایندا موسولمان استه اما ...!!!!!!!!

  شمشه‌لق: فامیدوم حتما به ملا عمر رای میتی! او کل مردمه به یک چشم میبینه و یک چشم هم بیشتر نداره.

  سیفول: نه! او خوده کاندید نکده، او اصلا به ای چیزا قانع نیس او امیر المومنین  امارت ایس! لامی میباشه او بی‌خبر!

  شمشه‌لق: خی حتما به حکمت‌یار رای میتی که مسولمان و اهل حکمت و چیزای دیگه استه.

  سیفول: حکمتیار نامش حکمتیار است، او به پارلمان برود کی چی؟ ده اونجه جنگ مسلحانه نیست اگه جنگ هم باشه با سلاح منطق و استدلال است نه با تفنگ و راکت و انتحار! و ترک عادت هم آدمه مریض میسازه!

  شمشه‌لق: حتما به استاد محقق و یا استاد اکبری رای میتی؟

  سیفول: نه ! مه گفتوم گپ زدن بلد باشه، منظورم گپ زدن سر منبر نبود، علوم سیاسی خوانده باشه و تحلیل گر مسایل کشور باشه و مستدل و منطقی گپ بزنه! استادا بره جنگ دادن مردمای نافام خوب بود!

  شمشه‌لق: حتما به داکتر سجادی یا به عبد رب رسول سیاف رای میتی؟

  سیفول: سیاف خوب گپ میزنه اما گپای خوب نمی‌زنه! و کل مردمه به یک چشم نمی‌بینه! سابقه خوب هم که به خودت مالوم اس نداره! داکتر سجادی مثل دیگرا دلسوز به خودش اس نه به مردم البته ای خوبی ره داره که بین اوغان و هزاره هیچ فرق نمگذاره، ده جنگ بهسود ابروی خوده خم نکد، در پروسه حذف وزیران هزاره توسط مجلس هیچ چیز نگفت!

  شمشه‌لق: کاندید اصلح یا کان دید اسلح که گفتی چه معنا داره؟

  سیفول: پارلمان خودش کان اس؛ کان دالر و پیسه که مه و تو ندیدیم! اسلح هم که سلاح زیاد داشته باشه،،یک وخت اگه چانس آوردند جنگ شروع شد بتانن مردمای بیچاره ره  بکشند و بزنند (الضرب =زدن و القتل=کشتن) !

  شمشه‌لق: پس مه نفامیدوم به کی رای میتی؟ فقط یادم مانده که ملالی جویای خدازده توهین کده بود به پارلمان که (طبیله حیوانات!) استه

  سیفول: مه به کسی رای میتوم که قهرمان باشه و نام اوغانستانه ده کل دنیا بلند کده باشه، از قوم خودم باشه و از مردمای دیگه ره کشته و زده باشه  ، به دردیم بخوره کارم گیر کد کمکم کنه، به سواد موادش بیخی کار نداروم،   اسلح اسلح باشه، به توهین ملالی جویا گوش نکو، در جنگل غیر از شیر، گرگ روباه و آهو و حیوانات دیگه وجود نداره و اوغانستان 250 سال استبداد و تمامیت خواهی بوده و 30 سال جنگ !! آدم که ای کارا ره نمیکنه مالوم اس که حیوانات جنگ داره و زور داریش کم‌زوریشه میخوره گرگ‌ها و شغال‌ها آهو و مرغ‌ و پرندگانه می‌خوره!  

    • کلمات کلیدی : پارلمان، انتخابات
 • انجمن صلح طلبان افغانستان ::: جمعه 89/6/19::: ساعت 1:0 عصر

   

   

   

    • کلمات کلیدی : پارلمان، انتخابات
 • انجمن صلح طلبان افغانستان ::: دوشنبه 89/6/15::: ساعت 12:0 صبح  لیست کل یادداشت های این وبلاگ

  >> بازدیدهای وبلاگ <<
  بازدید امروز: 27
  بازدید دیروز: 52
  کل بازدید :421761
  >> درباره وبلاگ <<
  صلح طلبان افغانستان
  انجمن صلح طلبان افغانستان
  پیش به سوی عدالت، صلح و امنیت در افغانستان

  >> پیوندهای روزانه <<

  >>دسته بندی یادداشت ها<<
  افغانستان[23] . افغانستان و توسعه[19] . پارلمان[9] . غزنی[8] . طالبان[7] . مناسبت‏ها[6] . یادداشت‏های متفرقه[6] . وهابیت[5] . هزاره[5] . پاکستان[5] . امام علی[5] . جنگ[5] . اسلام[4] . انتخابات[4] . هزاره ها[4] . صلح[4] . قرآن[4] . دین[3] . امنیت[3] . تبعیض قومی[3] . تصاویر[2] . بهسود[2] . بیکاری[2] . خشونت[2] . آمریکا[2] . عربستان[2] . دانلود[2] . علی[2] . عید[2] . کابل[2] . کوچی[2] . کوچی‏ها . مجلس . محقق کابلی . معرفی کتاب . کتاب . کدجاوا . کراچی . کشتار شیعیان . والی . وبلاگ . وحدت . مهاجرین افغان . مهدی . میلاد پیامبر . ناامنی . نرم افزار . نقد کتاب . دانلود = کتاب . دعا . غزنی، تاریخچه . فقر و بیکاری . قالب . قالب رایگان . قالب وبلاگ . عکس . عکس از غزنی . عکس و تصویر . علم . رمضان . سایت . سرعت انترنت . سیاست دوگانه . شمشیر . شهید مزاری . اخلاق . ازبک ها . امریکا . افغانها . امام حسن مجتبی . امام حسین ع . امام رضا ع . امام صادق ع . انیمیشن . بازار غزنی . پشتون . پشتونها . پیام . تاجیک . داتلود . دانش . جنگ داخلی . حقوق بشر در افغانستان . حکمتیار . تظاهرات . تفرقه گرایی . تفرقه و نفاق! . جنایات . جنایات وهابیت . تجاوز . تربیت . ترور . قندهار . قوم گرایی . کوچی .

  >>آرشیو شده ها<<

  >>لوگوی وبلاگ من<<
  صلح طلبان افغانستان

  >> سایت های افغانستان<<
  قرآن کریم دانلود قرآن
  نوشته های پیشین وبلاگ
  بدنبال آرامش
  مجله مینه - پشتو
  شورای جهانی هزاره
  پایگاه‏های اطلاع رسانی مراجع تقلید
  آیت الله محقق کابلی
  زبان انگلیسی یاد بگیریم
  علیجان زاهدی غزنوی
  کودکان افغان عکس و تصویر
  سلامت روان فرزندان
  نسیم رهایی / ککرک غزنی / محمدی
  آیت الله محقق کابلی
  حزب وحدت
  سایت شهید مزاری
  سایت دانشگاه کاتب هزاره
  سایت آیت الله محسنی
  سایت ریاست جمهوری افغانستان

  تاجیک مدیا
  متن کامل قرآن کریم - دانلود
  موسیقی افغانی برای وبلاگ
  کشتار شیعیان در کراچی یا در هر کجای دیگر تاکی و تا چند!؟
  مجمع علمی فرهنگی نور
  سایت امام هادی- آیت اله محقق غزنوی
  وبلاگ پشتو -جامعه روحانیت پشتون‏های شیعه
  سایت موسوی لاری - دانلوود کتاب
  جمهوری سکوت
  معلم عزیز رویش - مدیر لیسه معرفت غرب کابل
  پیوندهای فرهنگی مذهبی
  شریف حبیبی
  از غزنی / واسع هیله من
  آلبوم عکس و تصویر این وبلاگ
  سایت جنبش ملی افغانستان
  اندیشه مثبت
  افغانستان پس از جنگ
  تاجیک مدیا
  سادات افغانستان
  وبلاگ حقوقی صارم
  لینکستان وبلاگهای افغانستانی
  سایت گشایش
  سایت غرجستان
  سایت طلوع فجر
  آموزش زبان انگلیسی
  هفته نامه نىای غؤنه
  غرجستان
  تاجیک مدیا
  قلم بیقرار
  خبرنامه علودانی
  هزاره پیوند
  خبرهای تازه از علودانی
  وطندار
  کودکان وطن
  خوات معاصر
  خوات آنلاین
  روزنه امید
  برگ سبز - محمد رحمتی
  ناهور - خوات
  رو به فردا
  درد دلهای یک باچه مهاجر
  محمد شفق خواتی
  استاد علیزاده مالستانی
  مدرسه محمدیه غزنی
  مردم مالستان
  وحدت نیوز
  نگاه فردا
  سروش صبا
  هم صنفی
  در رثای بابه مزاری
  مجله اخوت
  هزاره پیوند
  حزب وحدت
  صادقی نیلی
  هیله من غزنوی
  علودانی
  مشفق
  بشیر احمدی
  خوات آنلاین
  قلم بیقرار
  کودکان افغانستان
  جامعه اسلامی علودانی
  محمد صابری شملتو
  جامعه نو شوکت علی محمدی
  جمهوری سکوت
  ابرار
  دورتر از چشم اقیانوس
  شریف سعیدی
  نقش والدین در سلامن روان فرزندان
  وحدت نیوز
  مدرسه علمیه محمدیه
  خوات معاصر
  خوات آنلاین
  حوات زیبا
  خوات دانلود
  رو به فردا

  >>طراح قالب<<
  انتخابات - صلح طلبان افغانستان
  سفارش تبلیغ
  صبا

   

  انجمن طالبان صلح و امنیت در افغانستان

  تصویر ثابت

  <bgsound src="http://kabul3.persiangig.com/audio/12%20watan_eshq_tu.mp3" loop="infinite">